Det har varit en hektisk period då vi arbetat mycket med vårt industriella byggsystem, Veidekke MAX, där vi arbetar genom hela värdekedjan med beskrivningar och stort fokus på de olika processdelarna – allt med steg-för-steg-anvisningar. Samtidigt är det fullt ös i produktionen där vi just nu har 240 lägenheter under produktion i detta vårt andra projekt, vilket innebär en stor mängd erfarenhetsåterföring som ska arbetas in i montageanvisningarna för högsta säkerhet och effektivitet.

Hela systemet bygger egentligen på de tre delarna process, organisation och teknisk plattform, där vi för processdelen glädjande nog har blivit nominerade till Årets Lean-byggare 2015! Det handlar hur vi arbetar i VDC (Virtual Design and Construction), en metodik för hantering av virtuella modeller genom projektering och produktion. Det omfattar ett stort mått av organisering med samlokalisering av alla kompetenser för att undvika det klassiska ”stafettloppet” i beslutsprocessen; här ta besluten tillsammans på arbetsmöten. Det omfattar även vad vi kallar ”involvering” – av medarbetare, kunder och leverantörer – en process med mycket visuell styrning, veckomöten och tydliga gemensamma mål; allt för att dra största nytta av den samlade kunskapen.

Som styrelserepresentant i Lean Forum Bygg vet jag dock att de andra nominerade, Hedareds Sand & Betong AB och Nordan AB, också är fantastiskt duktiga, men det gör ändå att jag ser fram emot prisutdelningen  för Årets Lean-byggare vid Årets Bygge-gala den 23 mars i Stockholm den lite extra!