En lärande organisation kräver ett lärande ledarskap Vi har under de senaste dagarna fördjupat oss i Kata, vilket är både spännande och intressant. Här gäller det att jobba med utmaning, måltillstånd och experiment – där utmaningen först och främst sitter i oss själva. För att citera vår Kata-coach Joakim Bjurström: Vi måste lära oss av med gamla ovanor innan vi lär in nya vanor, nya mönster.

Resten av veckan kommer till stor del att handla om att ta den nya kunskapen vidare, inte bara genom att förmedla den utan att också leva after den själv, här och nu! Hur kan jag skapa målbilder med mina medarbetare och ta våra första steg för att landa dem, möta utmaningar som ligger mellan 1-3 år fram i tiden?

Inom Lean Forum Bygg fortsätter vi vår dialog med Niklas Modig, som även han är fokuserad på lärande liksom kunskapsspridning. Vi planerar vidare samverkan kring en specialutgåva av Niklas bok med fokus på byggsektorn och med stöd av Handelshögskolan i Stockholm. Det är mycket spännande som är på gång!