För tillfället arbetar vi på Peab med ett spännande Lean-projekt, ett pilotprojekt för visuell planering av produktion som vi kommit en bra bit på vägen med. Vi använder bland annat postit-lappar på tavlor för daglig styrning där vi har möten varje dag för planering två-tre veckor framåt i tiden. Respektive platschef ansvarar för satsningen men den drivs av medarbetarna själva för detaljplanering av arbetet; hur gick det igår, hann vi med allt, hur ser det ut idag?

Det har gått riktigt bra och platscheferna får en mycket bättre kontroll på sina underentreprenörer, UE. Tidigare har UEs tidsplaner gjorts av personer som själva inte varit på plats, varför de lagbaser/montörer på byggplatsen nu är betydligt mer insatta i projektet. I arbetet ingår veckoplanering för kommande vecka vilket även ger samordning mellan arbetsgrupperna och underlättar både logistik och tidsplanering för olika hantverkare – alla vet i vilken ordning saker och ting måste ske.

En annan aktivitet som jag verkligen ser fram emot är kommande måndags arrangemang Årets Bygge-gala där det äntligen avslöjas vem som blir Årets Lean-byggare. Jag har i Lean Forum Byggs styrelse arbetat mycket med priset och nomineringarna tillsammans med styrelsekollegan Marie Nordqvist från Strängbetong, så det ska bli jättekul att får träffa alla nominerade. Vi har ju läst alla presentationer i A3-format, men det ska bli spännande att även få träffa och diskutera med pristagarna ”på riktigt” – liksom med alla andra närvarande branschkollegor!