Just nu arbetar vi inom JM mycket hårt med logistikhanteringen på våra arbetsplatser, för tillfället den största praktiska frågan. Hur hanterar vi material från grind till montageplats? Naturligtvis hanterar vi detta redan idag men förmodligen på lika många olika sätt som det finns alternativ … Nu kommer det en standard och det är glädjande att arbetet löpt på så bra att vi i dagarna gör vår första logistikanvisning till ett styrande dokument! Därmed är det ”tvingande” att följa och framöver kommer vi att ta fram ett antal sådana för styrning av logistiken.

För övrigt är det dags för mig att säga tack och adjö till styrelsearbetet då jag valt att inte ställa upp för omval. Det har varit en spännande resa vi gjort inom Lean Forum Bygg och det är inspirerande att ha kunnat påverka utvecklingen. Utgångspunkten var kanske inte den bästa, men idag känns föreningen riktigt bra med många samarbetspartner och god ekonomi. Det känns som att vi är på rätt väg med våra föreläsningar, frukostseminarier och partnerdagar – det är ett enkelt och effektivt sätt att till medlemmar och andra intresserade sprida kunskap. Sedan är det upp till mottagaren att prioritera, men det är rätt sätt att jobba. Lean helt enkelt.

Jag skulle vilja avsluta min styrelsetid med en uppmaning/fråga: Varför är branschen så rädd för avvikelser? Händer det något avvikande så är den första reaktionen att absolut inte berätta för någon! Det här är för mig väldigt konstigt, eftersom avvikelser är den bästa och snabbaste vägen till förbättring. Göm dem och du kommer aldrig att förbättra ditt arbetssätt …