Lean Construction-konferensen i Köpenhamn var inspirerande på många sätt, där jag alltmer funderat över amerikanska Lean Construction Institutes (LCI) angreppssätt. De arbetar uttalat med målsättningen att att skapa vad de kallar ”Killer Companies” – ungefär ”oslagbara företag” – i branschen. Det är företag som är solklart ledande inom sin nisch, sådana som ingen kan konkurrera med vare sig beträffande leveranstid, pris eller kvalitet. LCI har arbetat sedan 1997 med målsättningen att utveckla sådana byggföretag i USA ur ett Lean-perspektiv.

Låt vara att LCI är ett institut, men är vi som förening lite för vaga när vi säger att vi arbetar med ”kunskapsspridning inom området”? Ska/kan vi vara tydligare med att vad vi i slutänden faktiskt strävar efter är att utveckla ”oslagbara företag”? Det är trots allt ingen slump att de företag som utnämnts till Årets Lean-byggare alla finns i Lean Forum Byggs närhet – det är sådana företag vi vill utveckla, det är sådana företag vi söker som inspiratörer!

Årets Bygge-gala med prisutdelningen var fantastisk och återigen ett stort grattis till Veidekke. Det var en sådan trevlig kväll att följande torsdags arrangemang i Stockholm den 26 mars, Svenska Byggproduktionsdagen, nästan kom i skymundan. Även den var mycket intressant där Lean Forum Bygg i samverkan med Luleå tekniska universitet utmanade kring hur vi kan bli konkurrenskraftigare genom att utveckla byggproduktionen. Jimmy Bengtsson från Arcona tog det till sin spets i sitt anförande när han jämförde kostnadsökningen inom byggandet med kostnadsutvecklingen inom andra industrier; hur byggbranschen har ökat sina kostnaderna medan alla andra arbetat med kostnadsreduktioner. Jimmys tes gick ut på att det beror på en stadigt stabil betalningsförmåga, först via inflation från 70- och 80-talen och därefter tack vare räntan. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med incitament för ett förändrat beteende.

Inom en snar framtid kommer vi dock att nå en brytpunkt när betalningsförmågan inte längre kan bära vad byggandet kostar. Detta är väldigt intressant med tanke på den potential det finns enligt olika rapporter med tanke på slöserierna i byggsektorn, exempelvis Per-Erik Josephsons Chalmersundersökning. I den andan var det mycket spännande att under dagen studera olika, kommande alternativ inom byggproduktion, inklusive robotisering och 3D-skrivare. Nicklas Jarl och Daniel Norée från CreativeTools.se väckte tankar när de beskrev kranen i Göteborgs hamn som en gigantisk 3D-skrivare med frihetsgrader i x-, y- och z-axeln – ett munstycke istället för krok och vi kan snart skriva ut ett hus!