Är på lunch-till-lunch-möte med nätverket ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development), företrädesvis stora europeiska byggentreprenörer där NCC är värd för en samverkansgrupp inom Lean Construction. Bland deltagarna kan nämnas STRABAG (Tyskland), BAM Nuttall (England) och Hilti (Lichtenstein) – de sistnämnda tillhör inte byggentreprenörerna men är med för att lära sig mer om sina kunders behov.

Själv har jag tillsammans med min motsvarighet på STRABAG stått för kallelse och mötesinnehåll med insikter och reflektioner kring hur vi jobbar. Vi sitter alla med motsvarande problemställningar – de är inte företags- eller nationsunika – och med samma utmaningar är detta en bra plattform för erfarenhetsutbyte. I morgon ska jag tillsammans med NCCs VDC-ansvariga träffa personer från Tyréns Broakademi, ett traineeprogram där vi ska diskutera ”byggentreprenörens roll vid byggandet av broar” och vad VDC kan tillföra. Under eftermiddagen arrangerar vi sedan en leverantörsdag, ett möte med 175 av NCCs viktigaste leverantörer där vi kommer att fokusera på hållbarhet.

På torsdag har vi Lean Forum Byggs styrelsemöte med planering inför årsmötet den 20 maj, där upplägget på Niklas Modigs bok med bygginriktning börjar sätta sig efter ett bra möte med Niklas själv. Intensiva men inspirerande veckor att se fram emot.