Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har blivit beviljat – tjohoo!

En fantastiskt positiv nyhet där branschen nu får tillgång till en långsiktig, strategisk och övergripande resurs med offentliga medel upp till 200 miljoner kronor. Det ger oss möjlighet och ännu bättre förutsättningar att i större skala utveckla det vi redan åstadkommit i mindre skala, ett arbete mot att uppnå världsklass. Satsningen omfattar både forskning och utveckling och det är egentligen bara fantasin hos oss aktörer som sätter gränserna. Samtidigt innebär satsningen en kollektiv utmaning kring hur vi tar det vidare på bästa sätt, där jag misstänker att de flesta i branschen ännu inte riktigt insett vad detta kan betyda.

En annan positiv händelse i veckan var i onsdag då jag fick möjlighet att möta och tala inför 175 av NCCs viktigaste leverantörer om att ta bort slöserier med hjälp av Lean och VDC. Jag träffade flera leverantörer som kommit långt i sitt arbete och som även kan hjälpa oss att komma vidare, en samverkan mot en gemensam agenda med fokus på långsiktighet.

Slutligen vill jag återigen påminna er om årsmötet den 20 maj: Alla som bokar sig till mötet kommer att får originalversionen av Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok ”Detta är Lean”, men det gäller att du anmäler dig i tid via hemsidan – det är ett begränsat antal platser och de fylls på snabbt!