Det finns mycket att glädja sig åt en vårdag som denna. På det personliga planet är jag mycket glad över att en av mina vetenskapliga artiklar nu har blivit ”accepted for publication”, vilket känns riktigt kul. Den kommer att bli publicerad i den internationella tidskriften Construction Innovation, förmodligen framåt senvåren eller sommaren. Det är en artikel jag arbetat med länge och som beskriver utvecklingen inom industriellt byggande i Sverige under de senaste tio åren, både ur ett vetenskapligt och företagsmässigt perspektiv. Vi kommer även att se över möjligheten att göra en populärvetenskaplig version för spridning inom Lean Forum Bygg.

En annan sak som jag är fortsatt glad över sedan jag hörde nyheten är den stora tilldelning av medel som kommit samhällsbyggnadssektorn tillgodo i och med det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är fantastiskt och historiskt mycket pengar som kommer att kunna göra en stor skillnad; om vi använder denna möjlighet på rätt sätt kan vi bli en av de ledande nationerna i världen. I Sverige är vi duktiga både inom Lean och industriellt byggande, men vi ska inte ”bara” vara nöjda med vår inhemska utveckling utan även titta på den internationella aspekten. Hur kan vi bli en global spelare på ett helt annat sätt än vi är idag? Med ett så pass stort program tycker jag att det är dags att börja glänta på dörrar som dessa …

Sist men inte minst hoppas jag att ni alla kan glädjas över en skön Valborg – eller en trevlig sista april som vi säger här i Lund!