Just nu går mycket av min tid åt till en stor utredning där vi arbetar med Stockholms stad kring hur de kan använda BIM i förvaltning, det vill säga fastighets- och byggnadsinformation inom förvaltningen. Enkelt uttryckt så beskrivs byggnaderna mer på komponentnivå, där varje komponent kan hållas under kontroll med tanke på drift och underhåll eller annat. All information finns samlad i en databas vilket gör att det går att följa upp felanmälningar eller koppla ritningar och annan dokumentation till respektive komponent. Vi skapar en informationsstruktur som de kan organisera sin byggnadsinformationsmodell efter.

BIM har ju länge använts inom byggandet, men är relativt nytt inom fastighetsförvaltning och lite av dessa tankar tar jag med mig till ”mitt” kapitel i Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”. För att tala Lean-språk så strävar vi efter att skapa ett dragande system här; som vi ser det är förvaltaren slutkunden, men de är sällan med och ställer krav i själva byggprojekten. Detta är något vi vill lyfta, att förvaltaren även ska ställa krav på informationsleveranser och inte bara ta vad de får – de måste bli tydligare i sin beställarroll.

Annars ser jag fram emot det kommande årsmötet på onsdag den 20 maj i Stockholm, där jag hoppas få träffa många medlemmar och kollegor!