Hos oss på Sabo tittar vi framförallt på kostnadseffektiviteten i byggandet, eftersom det är ett högt pris på bostadsbyggande och en senfärdig process som främst försvårar ett ökat bostadsbyggande. Vi tror på en ökad industrialisering för ökad produktivitet, där vi, med utgångspunkt att entreprenör och enskilda företag alltid kommer bedriva den för dem mest lönsamma långsiktiga verksamheten, har identifierat tre frågeställningar som vi måste adressera för att öka möjligheterna för att fler entreprenörer ska satsa mer strategiskt i syfte att nå en ökad industrialisering:

1. Vad finns det i lagstiftningen som försvårar för eller skulle underlätta för entreprenörer att gå mot industrialisering?
2. Vad är det i branschstandarderna, såsom AMA eller miljöklassningar, som motverkar en sådan utveckling?
3. Vad kan beställarna ändra i sina upphandlingsstrategier för att ge entreprenörerna de förutsättningar som krävs för att gå mot industrialiserat byggande?

Det finns mycket att göra inom alla tre områden, men för att göra det ekonomiskt lönsamt med en kostnadseffektivare produktion måste vi ändra flera förutsättningar i branschen. Först därefter kan vi som beställare ”pusha” producenterna. Vi vet alla att en repetition av produkter ger högre effektivitet och kvalitet, men det är något som inte kan utnyttjas fullt ut inom byggsektorn, mycket på grund av dagens arbetssätt och regelverk som är projektfokuserade istället för produktfokuserade.

Samtidigt är det just ökad effektivitet som vi behöver. I år produceras cirka 30.000 bostäder, vilket vi har gjort de senaste tre åren medan vi nu ser ut att kunna glädja oss åt prognoser på cirka 50.000 byggstartade bostäder. De 30.000 bostäderna färdigställs av 320.000 verksamma personer inom byggindustrin och vi ligger i kapacitetstak. Under miljonprogrammet producerades 100.000 bostäder per år av 350.000 verksamma. Vi kommer inte att bli fler eftersom det är fler som går i pension än som kommer in på arbetsmarknaden medan bostadsbehovet ökar. Vi måste helt enkelt öka produktiviteten för att kunna öka volymen och det kan vi göra endast genom att förändra förutsättningarna.