Åter i Sverige för en dag på universitetet i Luleå. Känner mig ödmjuk inför uppgiften att försöka förvalta och skapa något av alla kunskaper jag fått med mig från Japan. En konkret idé som snurrar i mitt huvud är möjligheten att skapa någon form av träningscenter som passar oss i byggbranschen, något liknande de som Toyota har för såväl medarbetare som för samarbetspartner. Det är en otroligt spännande verksamhet där de praktiskt och teoretiskt tränar på olika saker. Givetvis måste det anpassas till vår sektor, exempelvis är Kanban inte så intressant för oss medan Kaizen å andra sidan verkligen är det. Sandvik och Scania har sina träningscenter, det vore en utmaning att skapa något liknande inom byggsektorns kontext.

I Lean Forum Bygg har vi ett styrelsemöte kvar före sommaren, där det ska bli intressant att få träffa alla (nya) medlemmar i styrelsen. Jag har också noterat att vi blir allt fler medlemsföretag; våra aktiviteter ger ringar på vattnet vilket gör att vi får en större volym att röra oss med – ett kvitto på att det vi gör skapar värde. Utmaning nu är att hålla detta rullande, där både ny styrelse och fler medlemmar utgör en perfekt plattform.