Jag kan inte säga att försommaren surrar särkilt mycket häruppe i Luleå, det är knappt ens någon vårvärme att tala om. Däremot surrar ordentligt kring Lean i byggsektorn. Det ligger i luften, som Ledin skriver (utan att syfta på Lean dock). Det fortsätter att trilla in nya medlemmar till Lean Forum Bygg och även inom NCC så dyker Lean-frågor upp på ett annat sätt än tidigare.

Arbetet med Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” fortskrider som planerat och allt sammantaget borgar för en riktigt spännande höst – sedan är det upp till var och en av oss att tillvara på all denna entusiasm. Och apropå entusiasm har jag under våren haft en dialog med två studenter kring ett studentarbete om Lean, två duktiga killar som tar sina första steg för att skapa sig en uppfattning om Lean i byggsektorn. Vi har inom Lean Forum Bygg ett stort antal entusiaster och förespråkare, men en tydlig signal i studentarbetet är att det finns betydligt många fler av ”oss” i branschen. Riktigt inspirerande! Det är alltid kul att stötta arbeten som detta, studenterna är så klipska, de förstår tänket och har samtidigt ett positivt men kritiskt ifrågasättande som leder både dem och oss framåt.

I nästa nyhetsbrev som kommer efter midsommar kommer ni att kunna läsa om deras studentarbete. Som sagt, det är Lean i luften – nu saknar vi bara lite värme också!