Idag befinner jag mig på en studieresa i Amsterdam för att förkovra mig inom ABW – Activity-Based Working. Jonas & Jonas (Hurtigh Grabe respektive Thelandersson) från Veldhoen + Company delar med sig av sin expertkunskap kring konceptet som baseras på tillit och ansvar där medarbetarna stimuleras och stärks samtidigt som lokalresurserna utnyttjas på bästa sätt. Det är hörnstenar vi känner igen från Lean och beröringspunkterna är många, vilket är anledningen till att jag är här tillsammans med delar av NCCs HR-organisation.

Konceptet kommer ursprungligen från Amsterdam så valet av studiestad är ingen slump, där vi besöker Microsoft kontor för att se hur ABW fungerar i verkligheten. Här tar de emot över 40 000 besök per år, något de börjar dra i bromsarna inför – de kan inte bara visa hur de jobbar, de måste även jobba också … Utmaningarna handlar om att ändra beteenden, mönster och kultur samt åstadkomma ett coachande ledarskap och lära sig att se helheten. Det är inte en fråga om att skapa ett nytt kontorslandskap; precis som inom Lean går det inte att klippa&klistra, det är ingen ”one size fits all”.

Intressant och spännande, och som sagt en hel del beröringspunkter med Lean!