Har precis haft besök av Björn Stenvall från Lean Forum Byggs kansli för ett möte kring Veidekkes bidrag till boken ”Detta är Lean”, där jag med kollegor Joakim Örn och Thomas Gardell reflekterat kring kapitlet med samma namn. Det är en intressant utmaning och mycket av det tänk som går igen i boken stämmer väl överens med det arbetssätt och den kultur som vi har byggt upp på företaget sedan 2004.

En grundläggande del är åtagandet, eller engagemanget, där medarbetarna genom sitt eget ansvar också är företagets kulturbärare. Att förklara hur vi – byggbranschen generellt och Veidekke specifikt – arbetar tror jag är en viktig del av Lean Forum Byggs uppdrag att inspirera kring Lean.

Nu står midsommarfirandet för dörren, där dock vädret verkligen kunde vara mer inspirerande, åtminstone här i Lund … Jag hoppas att ni har bättre väder hos er och att ni får en riktigt Glad Midsommar!