Styrelsearbetet i Lean Forum Bygg är nytt för mig och något jag verkligen ser fram emot, spännande! Telefonmöten är effektiva men jag ser även fram emot kommande fysiska möten; personliga kontakter inte ska underskattas! Jag ser stora möjligheter att med relativt små medel kunna sprida vårt budskap bredare för att skapa ett ännu större anhängarkluster.

Mitt engagemang i föreningen passar även tidsmässigt in med min nya tjänst på Arcona sedan årsskiftet, där jag arbetar heltid som Lean-ledare – tillsammans blir det en naturlig del av företagets satsning att ytterligare fokusera på Lean. Ett avstamp för mig var också den kurs jag gick i våras i regi av Dag Lotsander, med ett förflutet som bland annat General Manager på Toyota Sweden, som heter ”Fördjupat ledarskap inom Lean”. Det var en kort men effektiv kurs där vi redan infört en del av de tankar som han delade med sig av. Ett uttryck inom Lean lyder ungefär ”så ett frö för att plantera ett träd”, ett poetiskt uttryck som också beskriver min roll. Visst är det viktigt med samordning av olika aktiviteter, men det handlar om den enskilda individen: Lean om me. Det handlar inte om Christel utan att var och en – från ledning till enskilda medarbetare – driver Lean-arbetet.

Vi har kommit ganska långt under dessa sex månader och bland annat etablerat Leanforum för olika befattningar, där deltagarna själva bestämmer när de ska mötas och vad som ska tas upp. Uppslutningen har varit fantastisk med många frågeställningar och önskemål som är gemensamma, exempelvis systematiska förbättringar, uppföljning av resultat och framförallt erfarenhetsutbyte. Vissa vill har korta möten men oftare, andra lite längre men mer sällan, ytterligare andra vill kombinera med en informell middag etcetera. Det viktiga är att det helt upp till deltagarna själva – och att ledningen ställer sig bakom!

Så här inför semestern uppmanar jag gärna kollegor och medlemmar att reflektera kring Lean on me; vad vill jag förändra och förbättra, hur blir mitt arbete – oavsett position – både roligare och smidigare? Vi har alla en liten fröpåse inom oss. Passa på att så ett träd.