Vi är i slutfasen av att etablera ett ”Centrum för byggeffektivitet” på KTH, ett centrum där forskning bedrivs gemensamt mellan samhälle, akademi och näringsliv. När jag skriver detta är jag på väg till ett möte med Stellan Lundström, skolchef för ”Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)” på KTH, för att förankra alla detaljer – en spännande plattform för samverkan inom process, produktion och logistik.

Det har även kommit en förfrågan från Anna Fredriksson och forskargruppen Bygglogistik vid Linköpings universitet beträffande en Vinnova-ansökan med projekttiteln ”Förbättrad logistik för ett resurseffektivt byggande”, där hon frågar om Lean Forum Byggs styrelse kan agera referensgrupp. I projektet deltar även Stockholms stad och jag själv är engagerad i ett ”work package” som tittar på upphandlingsstrategier; Anna är med i ett som fokuserar på processeffektivitet.

Båda har stor betydelse för hur vi i branschen kommer vidare både forskningsmässigt och hur vi i samhälle kan effektivisera och hitta fler Lean-lösningar. Referensgruppsarbetet skulle innebära en ny och intressant roll för Lean Forum Byggs styrelse.