Funderade häromdagen en del kring ISO 9001 och Lean, där ISO 9001 som ledningssystem egentligen strävar efter att skapa en Lean verksamhet. ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet som riktar sig i första hand till företag och organisationer som vill förbättra sin verksamhet utifrån två aspekter: Nöjdare kunder och minskade kostnader. Nya ISO handlar således till stor del om att åstadkomma det vi redan talar om inom Lean, det rör sig helt enkelt om samma saker men från olika håll. Det är viktigt förstå att det inte är det ena eller andra som gäller, utan att det är olika sidor samma mynt.

World Quality Day den 5 november i Göteborg handlar om just detta, ett tips för den som är intresserad att kika över gränserna. Själv har jag ett gränsöverskridande uppdrag för Hilti då jag ska medverka vid deras Lean Top Summit och hålla en workshop med deras högsta chefer kring det vi kallar Collaborative Planning. Innehållet är baserat på det vi gör inom Lean Construction – utmanande och spännande med kunskapsspridning mellan företag och branscher!

Sist men inte minst vill jag påminna om releasen av Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean”. Jag och bokens två huvudförfattare Niklas Modig och Pär Åhlström kommer att hålla anföranden, och flera av bokens medförfattare kommer att finnas på plats för paneldebatt och frågor. Naturligtvis kommer boken att finnas till försäljning och beställning (för större volymer) – ett kommande standardverk inom byggsektorn! Alla med minsta intresse av Lean och/eller byggbranschen har något att verkligen se fram emot den 9 oktober i Stockholm. Om du inte redan gjort det, gå in på vår hemsida och boka dig idag!