”Det är mycke’ nu”, som de brukar säga. Samtidigt är det lika intressant som det är intensivt. Jag skriver som bäst på min doktorsavhandling om industriellt byggande. Den ska vara klar om fyra veckor …

Idag har jag haft ett intressant möte med professor Martin Fischer vid Stanford University om ett fortsatt samarbete, där vi även diskuterade hur industriellt byggande, hållbart byggande och avancerade IT-system kan stödja varandra. Här finns det tydliga paralleller till de diskussioner som förs inom digitaliseringen och hur utvecklingen påverkar hela verksamheter. Även aktörerna inom byggsektorn står inför nya affärsmodeller och nya roller i byggprocessen – ”framtiden” finns redan runt hörnet!

I morgon har jag ett möte med forskare från Australien om industriellt byggande, vilket också är intressant: Ryktet om vår svenska excellens sprider sig!