Jag har fått uppleva en intensiv dag präglad av lärande hos Hilti i Lichtenstein, där jag hållit en workshop för deras 120 högsta chefer världen över inom Manufacturing och Supply. Det var femte året i rad som de genomför sin Lean Management Summit, vilken inleddes med två intressanta Key Notes: Stephan Sigrist från W.I.R.E. i Zürich, en ”Think Tank” vars namn utläses ”Web for Interdisciplinary Research & Expertise” och där Stephan talade om framtidens utmaningar – både den officiella och den inofficiella (återkommer om detta i ett senare logginlägg). Dessutom var det Stefan Nöken från Hiltis Executive Board som höll öppningsanförandet där han summerade vad som hänt sedan tidigare event och vilka utmaningar som kvarstår; hans slutsats var att det går för långsamt, vilket var intressant …

Allt kring detta event cirkulerade kring lärande och utmaningar där deltagarna var uppdelade i fem grupper som roterade mellan standardiserade workshoppar, ett inspirerande upplägg. Varje workshop summerades sedan i plenum med vad de lärt sig, vad de tar med sig och hur de går vidare.

Beträffande vår workshop så gjorde vårt arbete i Sverige med visualisering i projektstudior och visuella rum ett starkt intryck, här finns en anledning för oss att sträcka på ryggen. Även det sätt som vi arbetar över organisations- och företagsgränser mot såväl leverantörer som kunder imponerade; vi kanske ser det som självklart, men för Hilti var det nytt.

Det är många personliga kontakter med deras Lean-team som jag tar med mig hem, liksom deras tacksamhet över att vi delar med oss av vår erfarenhet – och deras generösa erbjudande om att få återgälda det vid tillfälle. En mycket bra grund till samverkan för nya kunskaper och lärdomar.