Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment arbetar vidare med att sätta strukturerna. En sak som blivit tydlig är att de också ska ha en forskarskola, alltså inte enbart doktorandkurser utan även satsa på att hitta nya idéer tillsammans med annan industri. Det är ett klokt sätt att använda hjärnorna på universiteten till att hjälpa företagen; det rör sig om många formabara människor med massor av uppslag, en fantastisk tillgång som vi ska utnyttja.

På Lindbäcks Bygg går vi nu in i en satsning på ledarskap inom Lean där vi ska försöka lyfta personer från deras ”lösningsmode” till sin uppgift som ledare – hur mycket ska ägnas åt daglig verksamhet, hur mycket ska fokusera på framtida utmaningar? Det gäller att hitta ett bredare sätt att tänka bortom våra Lean-metoder, vi ska lära oss att spela hela spelet. Ofta handlar en Lean-implementering mycket om metoder, tavlor, system; ibland så mycket att det är svårt att se hur det hänger ihop! Nu satsar vi på att sätta samman hela bilden, vi har alla pusselbitar på plats.

Sedan ser jag även fram emot Lean Forum Byggs bokrelease den 9 oktober, liksom det styrelsemöte vi ska ha på förmiddagen. Då ska vi diskutera vad Lean betyder för oss i styrelsen, vi ska blotta oss lite om vad det står för i våra egna verksamheter. Det tror jag kommer att vara en nyttig övning då vi blir bättre på att identifiera vad våra medlemmar behöver och vill ha. På så vis börjar vi lägga grunden för det som Lean Forum Bygg ska stå på i framtiden.