Först som sist – du når inga nya resultat genom att jobba som du alltid gjort … Men tänk vad svårt det är att inse det! Nyligen var vi på NCC inbjudna till ett projekt där vi själva inte äger projekteringen. ”Ägaren” har en otroligt tight tidplan där vi engagerats som support för att se till att när det väl är projekterat så är det även producerbart. Den första frågan vi ställde oss var om de ens skulle orka att börja arbeta på ett annat sätt.

Det är alltid svårt att ändra ett etablerat arbetssätt och tröskeln som måste passeras är ofta oväntat hög. Dessutom är det svårt att inse vilken insats som krävs; lägger vi då till aspekten med tidspress kan det lätt kännas övermäktigt. Samtidigt krävs det förändring om resultaten ska bli annorlunda. Du förlorar en del av din trygghet, vilket gör det än mer krävande att ändra arbetssättet, det finns inga gamla hjulspår att falla tillbaka i. Vilket gör att själva medlet för att komma vidare är det som hindrar dig att komma vidare; det är då du är farligt nära att vända om. ”Vi gör som tidigare men jobbar lite hårdare så blir nog resultatet annorlunda.”

Not.