För tillfället arbetar vi här i Vellinge kommun med att ta fram en ny markanvisningspolicy, eftersom markanvisningen är ett viktigt styrmedel för kommuner för att få fram rätt produkter. Här liksom i övriga Sverige saknas det bostäder. Idag kan vi göra detaljplaner med exempelvis flerbostadshus och lägenheter, men när marken väl sålts så byggs det istället villor då det är mer lukrativt.

Detta är ett problem; hur kan vi med anvisningar få ett sundare konkurrensklimat? Dels med tanke på att alla ska kunna lämna anbud – stora som små bolag – men också för att inte endast styras av priset utan även andra aspekter som hållbarhet, gestaltning etcetera. Allt med målet att den mark vi säljer nyttjas på bästa sätt.

Marken utgör en fantastisk resurs som måsta användas effektivt, vilket den inte alltid gör idag. Det är avgörande att den nyttjas rätt, något som vi vill stärka via våra markanvisningar och vår nya policy. Överlag är det mycket Lean i detta arbete, exempelvis med tanke på att ta bort slöserier och göra rätt från början.

I nästa vecka ser jag fram emot bokreleasen av ”Detta är Lean” samt den följande paneldebatten med en intressant och bred deltagarskara, där även jag har förmånen att delta. Inom Lean Forum Bygg är det viktigt att vi uppmärksammar Lean som ett tankesätt överallt, inte bara inom produktionen. Lean ska gälla hela cirkeln runt, från ax till limpa – från markanvisningspolicy till fastighetsproduktion!