Jag har under en längre tid funderat på hur byggbranschen skulle fungera om kartan ritades om något, om logiken inte var att ”själv är bäste dräng” i alla lägen. Kanske, kanske är det svårt att vara bäst på allt hela tiden? Hur skulle branschen förändras och utvecklas om vi drog lärdomar av branscher på andra aspekter än enbart produktionsnära frågor?

Förändringar i affärslogik och alternativa affärsmodeller är något som jag och andra diskuterat flitigt under några års tid och just nu upplever jag att det finns en öppenhet för förändring i många företag. Eftersom ett av mina favoritcitat är ”hopp är ingen strategi” så inser jag att jag själv (och gärna även ni, kära läsare) verkligen kan göra skillnad och utveckla byggbranschen, men då måste det ske genom handling – inte en stilla önskan om att något ska hända. Det bästa sättet att driva förändring sägs ju vara att själv vara förändringen.

Av den anledningen har jag sedan några veckor lämnat min roll som kvalitetschef på Moelven ByggModul AB och istället tillträtt som VD för Älö Trä AB. Den utmaning som jag nu kommer att arbeta med är att bidra till byggbranschens förändring och utveckling genom att, som en integrerad komponentleverantör till det industriella träbyggandet, hjälpa våra kunder att utveckla sina affärer.  Välkommen att följa med på denna spännande resa med mig!