Det är ett klokt råd: Se och lär av andra! Lean-gurun Hans Reich lyfte detta senast i samband med Lean Forum Byggs, Rheologica Publishings, Handelshögskolans och IFLs ”nyrelease” av ”Detta är Lean” (som du nu kan beställa via hemsidan). Idag är det således fullt fokus på Stockholm Vatten för att se hur de arbetar med Lean och visuell styrning, allt i akt och mening att se hur andra arbetar.

Visuell styrning handlar om att synliggöra var vi står, vart vi ska och hur vi kan förbättra oss på vägen. En av utmaningarna NCC delar med Stockholm Vatten är den decentraliserade verksamheten; deras huvudkontor befinner sig långt från vattenreningsverken, precis som våra bygg- och arbetsplatser ligger långt från vårt huvudkontor. Här kan vi inspireras av deras arbete för att ta ett steg till.

Annars är siktet inställt, nu när releasepartyt är över, på att hitta lämpliga kandidater till Årets Lean-byggare. Hjälp oss att hitta de goda exemplen ute hos företag och organisationer, hjälp oss att få upp dem på scenen – det handlar även om att se och lära av varandra!