Att arbeta aktivt med Lean innebär även skapandet av en kultur eller filosofi. I veckan genomförde vi en introduktion för 160 nyanställda, där deras svar på frågan varför de sökt sig till Veidekke var mycket intressanta: Tack vare vårt involverande arbetssätt, att vi ligger i framkant genom VDC och vårt system med involverande planläggning.

Det känns allt viktigare – speciellt med tanke på vår tillväxt – att vi kan hålla fast vid den kultur vi etablerat under de senaste tio åren, det är något som också bygger vårt varumärke. Det märker vi som sagt när blivande medarbetare hänvisar till det vid ansökningar, samtidigt som det är en utmaning för oss att lära ut och hjälpa dem att både vara ambassadörer för vår filosofi och att arbeta enligt vårt etablerade arbetssätt.

En annan sak som fastnat på näthinnan är naturligtvis releasepartyt på Handels för Lean Forum Byggs utgåva av ”Detta är Lean” för en vecka sedan. Det har redan gett både eko och effekt internt såväl som externt; det är många branschkollegor runtom i landet som tycker att det är ett kul och viktigt inspel i debatten. Att vi genom en enkel anpassning kan rikta Modigs och Åhlströms bok mot byggsektorn är ytterligare ett tecken på att de grundläggande idéerna inom Lean kan appliceras på de flesta verksamheter.