Tänk vilken förmån det är att få se människor utvecklas och växa! Jag tänker på vårt arbete inom NCC med Lean Kata där vi verkligen ser hur vi med små små steg – men många! – åstadkommer ordentliga förändringar. Som en kollega konstaterade: ”Plötsligt har vi tagit sjumilakliv kring sådant som vi kämpat med i flera år!”. Det är en riktig ynnest att få uppleva detta och som stöd i Kata-arbetet måste jag säga att Joakim Bjurström verkligen har levererat (äras den som äras bör).

Hur kan vi utifrån Lean Forum Byggs förhållningssätt hjälpa fler människor att växa? Vi har också åstadkommit mycket under relativt kort tid – etablerat ett Lean-pris för byggbranschen, givit ut en egen version av boken ”Detta är Lean” med mer – och vi väcker en berättigad nyfikenhet. Hur fångar vi detta? Just nu tittar vi närmare på sociala media för att bredda kontaktytan; sök oss gärna där, via Facebook, LinkedIn eller Twitter. Även om vi bara är i startgroparna så är det en början (”många små steg …”), vilket även inkluderar styrelsens logg. Var gärna en del i vår utveckling – var med att utveckla och utvecklas, väx med oss.

Själv arbetar jag vidare med mitt forskarspår och min egen utveckling genom företagsbesök och intervjuer. Idag: Ikano!