Det är mycket att se fram emot just nu, även om jag inleder med en liten tillbakablick. Senaste styrelsemötet i slutet av oktober var verkligen jättekul men framförallt modernt. Det är alltid inspirerande med ny teknik och jag tror att vi inom Lean Forum Bygg blir mer effektiva med det tekniska stöd som Projectplace erbjuder; en tydlig struktur men samtidigt väldigt tillåtande.

Annars ser jag fram emot Byggprojektledningsdagarna som arrangeras av Teknologisk Institut den 3-4 december i Stockholm. Jag kommer att tala under rubriken ”Så kan byggandet effektiviseras” där jag bland annat tar upp utmaningar och möjligheter för en ökad byggeffektivitet. På konferensen kommer även Samhällsbyggarnas nya VD Sara Haasmark att delta.

En annan händelse att se fram emot är den 27 november då vår styrelsekollega Jerker Lessing doktorerar med en avhandling som lyfter intressanta aspekter kring effektivitet och industriellt byggande. Det innebär att vi inom loppet av en vecka har två högaktuella aktiviteter kring vad effektivitet i byggande kan innebära!