Det är bråda dagar med mycket förberedelser. Som mina styrelsekollegor Tina och Kajsa i Lean Forum Bygg berättat här i loggen så står både min disputation och gästforskning i Amerika för dörren. Förbereder som bäst den förstnämnda, ”Industrialised house-building – conceptual orientation and strategic perspectives”. Essensen är att industriellt byggande är komplext och påverkar hela företagsstrategier och affärsmodeller. Därför måste detta hanteras på ett strategiskt plan i företagen och påverkar såväl val av produktionsmetod och affärsmodell, organisation och företagsstruktur.

Vidare finns det två huvudsakliga angreppssätt för industriellt byggande; ett ”utifrån-in”-perspektiv och ett ”inifrån-ut”-perspektiv, vilket påverkar hur företaget utvecklar och driver sitt industriella byggande framåt. Dessutom förbereder jag mig för mitt nya jobb som FoU-chef på BoKlok, där mycket handlar om industriellt byggande med Lean i fokus, men också om hållbarhetsfrågor.

Slutligen, som nämnts, så förbereder jag mig för att vara gästforskare på Stanford University under ett halvår – allt med samma frågeställningar i fokus!