På hemsidan har det stått att ansökningstiden till Årets Lean-byggare går ut den sista oktober; det är fel, du kan söka hela året ut (det vill säga till och med den sista december). Vi är väldigt glada över de spännande ansökningar som kommit in och ser en tydlig trend i det stigande antalet år från år. Det finns dock fortfarande platser kvar, så har du inte hunnit anmäla dig (eller din kollega) så gör det nu!

Internt i Lean Forum Bygg har vi, som min styrelsekollega Tina nämnt, effektiviserat och linjefierat styrelsearbetet med hjälp av Projectplace, där vi arbetar med Kanban-kort och tavlor. Vi har helt enkelt skapat en visuell mötesplats där vi kan ”träffas” trots att vi sitter spridda över hela Sverige.

En annan kul detalj är att sedan vi för någon månad sedan gick med på LinkedIn – vilket styrelsekollega Christel skrivit om – så närmar sig gruppen redan 200 deltagare! För egen del är det mycket resande landet runt då jag driver ett projekt inom byggservice. Tanken är att alla hantverkare ska ha en surfplatta dit platschefen kan skicka ordrar från kontoret. Hantverkarna å sin sida fyller i sina timmar, materialförbrukning samt när arbetet är klart = färdigt underlag för faktura. Vi kallar systemet för Orange (eftersom Apple var upptaget …) och ser stora möjligheter inom Peabs servicefunktion tack vare den förenklade hanteringen. Det har således varit en hektisk och intensiv höst, både inom Peab och i branschen som helhet, varför jag verkligen ser fram emot jul och en möjlighet att ladda batterierna.