NCC i Luleå ska flytta till ett nytt kontor planerat enligt aktivitetsbaserade principer. Själv tillbringar jag max 1-3 dagar per vecka på kontoret så för mig är det idealiskt och något jag verkligen sett fram emot. Tills nu …

Jag måste dock att leva som jag lär så just nu samlar jag ihop, rensar och packar bland alla mina ”bra-att-ha”-saker så att allt kan rymmas i ett litet skåp för att vi sedan ska kunna arbeta med tomma skrivbord. Detta ger tillfälle till reflektion och tillbakablick när jag läser och scannar en del av de papper, artiklar och tidningar som jag producerat eller sparat, intressant på många sätt men också lite skrämmande när jag inser att jag tjatat om samma saker i ganska många år nu. Samtidigt är det stärkande för min övertygelse om vikten och behovet av Lean i branschen.

Det känns lite som en nystart med kontorsbytet, upprensningen och hemkomsten från utbildningen i Japan. En sak som jag återkommer till från Japanresan är hur Toyota konsekvent utvecklar sina chefer; en av ledarnas viktigaste uppgifter är att utveckla nya chefer och ledare. I västvärlden är vi duktiga på att skicka folk på utbildningar, men kanske borde vi ägna mer tid på att utveckla dem i den dagliga verksamheten?

På NCC har vi sedan många år arbetat med en kombination, där vi köper skräddarsydda utbildningar till 20-25 ledare per år från IFL. Dessa får som projektarbete olika uppdrag av funktioner och ledningsgrupper på företaget, baserade på de strategiska utmaningar respektive avdelning står inför. Efter utbildningen presenteras dessa projektarbeten för NCCs högsta ledning, något som i år sker på torsdag denna vecka och som jag verkligen ser fram emot.

I morgon ser jag även fram emot ett första telefonsamtal med den Lean Manager på Suffolk Construction Company i USA som kontaktat mig för ett Lean-utbyte mellan länderna. Han var varit engagerad i senaste Lean Construction Institute Congress, där bland andra Niklas Modig föreläste, och har motsvarande min tjänst på NCC på sitt företag. Det ska bli både spännande och intressant med denna benchmarking mellan byggföretag i Sverige och USA, något som jag säkerligen får anledning att återkomma till.