Nyss hemkommen från en USA-resa kan jag konstatera att Sverige är duktiga på industriellt byggande. Vi har en hög förståelse för vad det betyder och även hur det påverkar affärerna inom byggbranschen, vilket de inte har lika klart för sig i vare sig USA eller andra länder. Bland annat deltog jag vid ett internationellt seminarium i Boston där de just diskuterade affärer och vad konkurrenskraften med industriellt byggande egentligen innebär, ett område där jag kände att vi kommit betydligt längre. Vi talar inte längre om industriell produktion i sig som konkurrenskraft, utan om själva processen i byggandet.

Under vistelsen besökte jag olika tillverkare och tittade även närmare på amerikanskt byggande, där det som slog mig var att energifrågan inte är prioriterad i byggsvängen ”over there”. Hos oss fokuserar vi verkligen på energieffektivitet och hållbart byggande, tankegångar som i stort sett helt verkade saknas hos dem. En del av lösningarna de använde var sådana som vi övergav redan på 60- och 70-talen. Det förefaller inte finnas någon press på branschen att ta till sig frågan, de initiativ som finns bygger på intresse från enskilda kunder. Med tanke på klimatkonferens kändes det inte helt bra, och inte heller särskilt Lean …

I Boston arrangeras för övrigt den stora konferensen IGLC24 till sommaren nästa år, ett arrangemang som jag rekommenderar och där även Lean Forum Bygg borde vara representerat. Jag och ordförande Kajsa Simu har i olika konstellationer bevakat den de senaste två åren och det är en bra källa till inspiration och inflöde. På deras hemsida finns presentationer från tidigare arrangemang upplagda att ladda ner gratis; de är visserligen på engelska men ganska kortfattade och lättlästa – låt dig gärna inspireras!

Överlag kände jag under min vistelse ett stort intresse från både industri och akademi att skapa någon form av internationell ”body” inom området och att Sverige har alla möjligheter att bidra. Här finns det säkerligen också en möjlighet för Lean Forum Bygg att bidra.