Många av oss befinner sig i en tid av kick-off och avslut; avslut av terminen/säsongen/året, kick-off inför vad som komma skall (eller i alla fall att knyta ihop vad som varit och ladda för det nya). Själv ser jag det väldigt tydligt här på NCC då min chef går vidare mot nya utmaningar i organisationen (avslut) och jag själv förbereder mig för att ta en bredare ledarroll (kick-off).

En kick är det också att få handleda exjobbare inom ramen för min tjänst på Luleå tekniska universitet. Här handleder jag en student åt Peab och en åt Veidekke och det är både kul och inspirerande att se dessa unga människor på väg ut i arbetslivet, samtidigt som det även ger möjlighet till kontakter över företagsgränser.

Apropå företagsgränser hade jag också ett spännande telefonmöte med Christian Blomdahl, Lean Practices Manager på Suffolk Construction i USA. Vi har initierat ett Lean erfarenhetsutbyte mellan företagen och det första mötet var riktigt bra. De har kommit en bra bit med Lean inom projekt där de kör klassiska verktyg som Pull Planning, IPD och Last Planner med fler. Även de brottas dock med att se Lean som ett ledningssystem och en verksamhetsstrategi, de är fortfarande på verktygs- och metodnivå för att effektivisera sina projekt. Å andra sidan har de på den nivå kommit riktigt långt och är duktiga på att mäta och följa upp – här har vi helt klart något att lära.

Jag har även haft en annan Amerikakontakt, nämligen med Glenn Ballard, beträffande ett seminarium som vi planerar tillsammans med IFL i Stockholm. Jag försökte identifierade lämpliga datum och föreslog några veckor som alternativ. När jag sedan stämde av datumen under de veckor som Glenn kunde så var han ändå upptagen … De använder tydligen inte samma veckonumrering (om de alls använder det), en tydlig kulturkrock och belysning av vikten av standardisering.

Slutligen ser jag själv fram emot nästa datum då vi har årets sista styrelsemöte i Lean Forum Bygg, den 17 december, då vi fortsätter vårt arbete med att förenkla och effektivisera styrelsearbetet.