Visuell styrning, vi måste se vad vi gör … Det här är ett jätteintressant område som kommer mer och mer, sättet vi jobbar med kommunikation med stöd av/i kombination med visualisering. Det faktum att vi i Lean Forum Byggs styrelse använder Projectplace ger oss möjlighet att direkt dela med oss av annan information än det traditionella samtalet, viktigt inte minst när det rör sig om flera deltagare.

Att arbeta utan att tydligt se är som att orientera utan karta så vi söker med ljus och lykta efter de bästa lösningarna för att visualisera vad vi gör – utan att krångla till det. Det finns många fffiga lösningar för att dela och visa, men det gäller att inte tappa enkelheten, det är lätt att det stjälper mer än det hjälper. I en projektbaserad verksamhet som Lean Forum Byggs vill vi ha en digital enkelhet, de traditionella styrtavlorna passar inte in här. En sådan, riktigt smidig lösning önskar jag mig i julklapp …

Jag nämnde i en tidigare logg exjobbspresentationer och studenter som jag handlett. I fredags hade jag nöjet att lyssna på dessa fantastiskt trevliga presentationer från tre olika företag och även här betonades vikten av att se, förstå och dela med sig av information. Det löpte som en röd tråd mellan de tre i övrigt helt särskilda exjobben. Det är nya krav och förutsättningar som gäller; tänk själva på de traditionella julkorten. Idag interagerar vi istället på sociala medier och får – och förväntar oss att få – direkt respons. Därmed inte sagt att jag inte uppskattar ett vacker julkort på posten!