Det lackar mot jul men vi har redan nu blickarna riktade en bra bit in i 2016. Lean Forum Byggs styrelse har bland annat ett hedersuppdrag i arbetet med att välja ut tre nominerade bland de ansökningar som inkommit till Årets Lean-byggare. Urvalet kommer att spikas vid styrelsemötet den 28 januari, innan juryn tar över det slutgiltiga ansvaret att utse en vinnare. Liksom ifjol består juryn av Maria Viidas, Lars Stehn och Hans Reich, en verklig samling Lean-rävar. Frukostseminarier är redan under planering i både Göteborg, Malmö och Luleå och vi funderar även på att ha ett ”fysiskt” styrelsemöte för att ytterligare höja energinivån – erfarenheterna från det senaste var mycket positiva.

Helt opåverkad av julen går det dock inte att vara. Jul och nyår representerar till stor del en tid för tillbakablickar och reflektion. En lärdom från mina studieresor till Japan är att en av de viktigaste aspekterna är att själv reflektera. Vad har jag gjort, vilket är mitt bidrag till vad som hänt – och vad är det jag inte kunnat påverka? Dessa tankar är avgörande för vårt förhållningssätt i tider av förändring; vad KAN jag påverka och vad kan jag INTE påverka? Om vi ”ältar” det vi varken kan eller kommer att kunna påverka så har vi en ganska tung resa framför oss. Rådet är att reflektera över vad du gjort och vad du kunnat göra och lär av det, oavsett de ”opåverkbara” omgivande förändringarna. Gör dina reflektioner kring din egen utveckling.

En god vän påminde mig om att det faktiskt inte finns några ”måsten”, däremot finns det val att göra. Särskilt aktuellt blir detta i jultider med alla förväntningar, vi måste lära oss att sortera och prioritera. Varje gång du lyckas justera ett ”jag måste” till ett ”jag vill” så flyttar du fokus till målet med aktiviteten istället för själva aktiviteten. Vill du städa? Nej, men du vill ha rent. Vill jag handla julklappar? Nej, men jag vill glädja mina nära. Justera inställningen till ett aktivt val. Fungerar inte det så ingår aktiviteten förmodligen bland det ”opåverkbara” – släpp det! Med det önskar jag dig och de dina en lugn och stämningsfull jul.