Nyss hemkommen från ett tvådagars ”Framtidsseminarium” i Malmö med E.ON där bland annat Hans Reich från Produktionslyftet berättade om Lean generellt och programmet specifikt, totalt ett 40-tal personer med alla kraftvärmeverkschefer och andra nyckelpersoner. Verket i Örebro är redan gödkänt för ett deltagande i Produktionslyftet och vi har ett uppstartsmöte inbokat till slutet av februari, men även produktionscheferna från de andra verken var väldigt intresserade. Vi diskuterade hur vi ska samla oss kring satsningen; ska alla fyra enheter köra samtidigt, hur planerar vi för bästa effekt? Varför bara Örebro? Jag tror faktiskt att Hans blev lite tagen på sängen över intresset … Kul!

För Produktionslyftet skulle det innebära en ganska stor insats, men det finns fördelar för oss att verken går i takt och arbetar tillsammans; våra vägledande principer ska ju vara gemensamma. För att dra nytta av varandras erfarenheter och inte möta likadana utmaningar samtidigt kanske det vore bra om vi inledde med olika fokus, några med förbättringsgrupper, andra med daglig styrning, 5S etcetera – med ständig återkoppling för att sprida varandras goda exempel. Däremot vore det nog bra om vi gick utbildningen i Lean produktion parallellt; det kräver lite planering men är samtidigt en spännande utmaning.

Idag har vi dessutom styrelsemöte i Lean Forum Bygg då vi ska utse de tre nominerade till Årets Lean-byggare som går vidare till juryns bedömning. Även tidningen Byggindustrin ska informeras om de nominerade för att kunna göra sina intervjuer. Det är riktigt roligt att så många har sökt och att bidragen är så seriösa, de har verkligen lagt ner tid på sina ansökningar. Det gör samtidigt vårt arbete i styrelsen svårare, men också det är en positiv utmaning!