Vikten av relationer och olika korskopplingar ska inte underskattas. Befinner mig i (ett regnigt) Göteborg för ett möte med ett annat större företag i NCCs leverantörskedja och deras trevliga representanter för att se hur vi tillsammans ska kunna utvecklas långsiktigt. Det är priviligierande både att få arbeta med människor man uppskattar och i möten där vi fokuserar långsiktigt för att förändra arbetssätt på kanske 5-10 års sikt. Vi rör oss i konstellationer med både forskning och utveckling som ligger väldigt långt fram och därmed ganska långt från konkreta aktiviteter här och nu – även om vår guideline (eller vägledande principer) ligger i botten som en kompass.

Annars är det den tid på året när fokus ligger på konkreta planer, även om det skiljer mellan olika organisationer beroende på vilken ”årsbrytning” som gäller. För NCC gäller det att vi får till budget- och resursplanering på bästa sätt; hur går vi från de stora penseldragen till praktiska handlingsplaner?

Frågeställningen gäller även Lean Forum Bygg som förening, där vi nu ligger i den senare delen av årscykeln med tanke på att vi har vårt årsmöte i maj (vilket är det närmaste bokslut och årsredovisning vi kommer). Det är nu hög tid för planer och riktlinjer inför nästa verksamhetsår, både vad gäller ambitioner, resursfördelning och bemanning. Hur går vi från vision till verklig verksamhet? Nu kommer alla frukostseminarier och andra aktiviteter som också ska resurssättas och handlingsplaneras – allt med koppling till vår vision om att skapa insikt, kunskap och förståelse om vad Lean innebär för oss. Det är tillsammans – med alla relationer och korskopplingar som jag inledde med – som vi verkligen kan förändra.

Här vill jag även återkoppla till loggen för ett par veckor sedan: Vi söker fler byggherrar, fler representanter från kundsidan. Var är ni? Vi söker fortfarande närmare kontakt med fler från den delen och det gäller inte bara inom Lean Forum Bygg; hur syns ni i förfrågningar, i debatten, i ”frågan” i stort? En tydlig synlighet är inte att förakta och vi delar den gärna med er.