Ju mer man vänder och vrider på saker ju krångligare blir de … I dessa omorganisationstider handlar det mycket om att hitta rätt personer till rätt funktioner och samtidigt tänka fritt kring vad vi ska göra och vad vi vill åstadkomma. Vi ska inte rita organisationskartor, men det är en uppenbar risk eftersom vi är snabba på att hitta ”färdiga” lösningar där vi nöjer oss med att fylla i namn i ”rätt” ruta.

Egentligen ska vi fokusera på ”vad” och ”för vem”, men med många olika intressenter och förutsättningar så blir det onekligen komplicerat. Det är vad jag roat mig med under den senaste veckan … Samtidigt som glädjen är stor över hur många det är som kan och vill så mycket, så grumlas känslan med svårigheten att ta rätt beslut; att hitta de rätta exemplen i en stor och duktig organisation kräver kunskap. Oavsett om det gäller forskning, där det handlar om att föra andras kunskaper vidare, eller våra duktiga experter så blir det svårt i en tillämplad situation att ställa rätt frågor.

Här kan jag konstatera nyttan med mina två roller på NCC respektive LTU – eller tre roller om vi inkluderar Lean Forum Bygg – genom att mina gränssnitt mot ny kunskap har ökat. Detta är nog min verkliga insats; att bygga bryggor mellan olika kunskapskällor, att vara mer av katalysator och nätverkare än organisationsritare.