På Veidekke har vi ett verksamhetssystem som beskriver hela processen från marknad, anbud, projektering och produktion till garanti, ett processorienterat arbetssätt med olika gateways. Till detta har vi möjlighet att koppla förbättringsförslag, en ”knapp” där vi för varje rutin kan skicka in ett förbättringsförslag.

Sedan vi startade med detta 2012 har vi fått in säkert 1000 förslag, vilka vi löpande varje år går igenom och genomför förbättringar och effektiviseringar. Vid årskiftet gjorde vi ett större omtag på en av de ingående processerna – anbud – då vi lyckades få bort 40 procent av våra rutiner bara genom att slå samman vissa delprocesser! Lean fungerar även på administrativa processer för effektivisering …

Det senaste året har Veidekke varit Årets Lean-byggare, men det börjar närma sig det datum då det är dags att lämna utmärkelsen vidare. Vi har tre mycket spännande kandidater – Moelven, Värmdö kommun och Peab – och de är alla mycket värdiga vinnare. Jag ser fram emot att få veta vem som blir Årets Lean-byggare 2016; den 9 mars avslöjas vinnaren!