I TV diskuterar de på nyheterna om den bostadsutmaning och kris vi står inför, men till stor del handlar diskussionen om mer eller mindre billiga detaljpoäng när det rör sig om ett övergripande systemfel. Ser vi till potentialen hos de företag som ställt om till att jobba med Lean kopplat till Per-Erik Josephsons forskning kring de slöserier vi har i branschen, så krävs det ingen avancerad matematik för att förstå vilka möjligheter som faktiskt finns.

Jag säger inte att vi enkelt kan lösa bostadskrisen, men vi har alla möjligheter att möta utmaningen genom att börja arbeta rätt. Vi kan komma betydligt närmare målet om vi arbetar mot samma målbild, från styrsystemen från regering och riksdag till arbetssätt hos företagsledning och medarbetare – inklusive arbetsmarknadens parter med sina krav och motbud. Vad som krävs är äkta samverkan för att tillsammans anta de utmaningar vi står inför, vi måste på allvar tala med varandra för att ta bort alla hinder och murar.

Det finns dock ljuspunkter, bland annat diskuterade vi på universitetet i Luleå med tanke på utlysningen från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment hur vi från forskningssidan kan stödja utvecklingen. Smart Built Environment har alla möjligheter att utgöra en verklig skillnad. En annan ljuspunkt, som också togs upp i nyheterna, var att våren har kommit till sydvästra Sverige. Häruppe i norr njuter vi fortfarande i fulla drag av vinter och skidåkning, men även här är ljuset tillbaka!