Jag är sedan en månad tillbaka på Stanford University som gästforskare. Det är fantastiskt att vara tillbaka, jag var här under 2013 och det här stället har en enorm dragningskraft på mig.

Jag är här för att forska och undervisa om industriellt byggande. Generellt har vi kommit längre på detta område i Sverige och det finns ett stort intresse här att ta till sig av våra erfarenheter. Det finns också ett antal spännande företag och initiativ här som jag gärna vill studera närmare, som baseras på plattformar, processinnovationer och Lean – förstås!

På Stanford finns centret CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) som är världsledande på effektiva byggprocesser med särskilt fokus på hur informationsteknik kan stödja denna utveckling. Det är en essens av Lean-tänkande i kombination med att frigöra potential från modern teknologi som ger väldigt intressanta möjligheter.

Under de veckor jag har varit här har jag hunnit delta i flera spännande seminarier, bland annat ett som handlade om bygg- och fastighetsmarknadens dynamik där Nobelpristagaren i ekonomi (2012) Alvin Roth var huvudtalare. Ett annat handlade om hur industriellt byggande kan bidra till att lösa bostadskrisen som råder i San Francisco-området (känns det igen?). Miljön på Stanford är spännande med en ständigt pågående interaktion mellan akademin och industrin. Det anordnas konstant seminarier, workshops, föreläsningar och möten där forskare, studenter, företagare och riskkapitalister deltar. Detta ger alla parter viktiga injektioner av kunskap och insikter som sedan kan användas för vidare landvinningar. Denna interaktion är unik och ytterst framgångsrik och den har starkt bidragit till universitetets framgångar, men även till industrin framgång med mängder av startup-företag som startats som spin-off från Stanfords utbildningar, forskning och utveckling. Här har vi i samhällsbyggandet något att inspireras av!

När akademisk forskning och utbildning får komma nära industrins förutsättningar och utvecklingsbehov så sker det ofta intressanta innovationer – när kraften i detta frigörs så kan utvecklingen ta rejäla steg framåt. I de ambitiösa forsknings-, utvecklings-, och innovationsprogram som nu startas i Sverige, med fokus på samhällsbyggandet, har vi perfekta förutsättningar för att ta vår industri till nya utvecklingshöjder! Då vill det till att vi samverkar på riktigt … Sköter vi detta på rätt sätt så är jag övertygad om att vi kan göra svenskt samhällsbyggande till världsledande, vilket i sin tur ger spännande möjligheter för internationell expansion.

För Sverige kan byggindustrin innehålla möjligheterna för nästa stora exportsuccé. Tänk om vi i byggindustrin kan skapa nya exportföretag baserat på process- och systeminnovationer? Tanken svindlar!