Tillit … Apropå hur lätt vi har att tro att vi förstår varandra, men lika lätt pratar förbi varandra i vår vilja att åstadkomma saker. För att i sådana lägen undvika att det leder till konflikt och irritaion så krävs det tillit. Som en klok människa sa: ”Lyssna i akt och mening att förstå”, det vill säga tolka inte det du hör efter din egen agenda.

En annan aspekt på tillit är att verkligen kunna lita på att det som sagts blir gjort, att helt enkelt leverera – oavsett om det är en leverans i en process, i ett löfte om mötesförberedelse eller familjemiddagen. För att saker ska flyta så krävs det att vi gör vad som sagts, men också att vi litar på att det sker. Vi har nog alla en del att vinna på att fundera kring detta; hur kan jag tydligare visa tillit?

Kommunikation är svårt, speciellt när stress och press redan är närvarande … Kan vi bättre visa vår intention att vi strävar åt samma håll istället för att använda missförstånd som grogrund till konflikter och bara köra över? Är det i så fall för att vi inte litar på motpartens intention, eller är det vår egen oförmåga till tillit som vi försöker dölja?