Inom Lean Forum Bygg satsar vi vidare på kunskapsspridning med ännu en bok, då vi tillsammans med Swerea IVF ska uppdatera den mycket efterfrågade boken ”Effektivt byggande – Utmana dina processer!” I dagsläget finns det endast ett fåntal böcker kvar; behöver du en bok så beställ nu! Den omarbetade upplagan kommer att bli tillgänglig först efter årsskiftet då det rör sig om en relativt omfattande uppdatering med mycket nytt material kring processförståelsen i byggbranschen.

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment så kommer vi den 16-17 mars att arrangera ett möte mellan akademi och industri för diskussioner kring industriellt byggande och vad vi kan göra gemensamt, hur vi kan strömlinjeforma processerna. Detta är en grundförutsättning för att alls kunna arbeta med Lean. Vi ska samlas i Luleå och ger oss sedan ut på isarna för att identifiera vad vi kan göra tillsammans, där många partnerföretag inom Lean Forum Bygg är inbjudna: NCC, Veidekke, Tyréns, Lindbäcks …

Apropå Lindbäcks så arbetar vi för närvarande med fokus på projekteringen och hur den ska organiseras så att vi ”ser” och förstår flödet. Detta gör vi i armkrok med marknadssidan så att vi täcker hela vägen från kontrakt till produktion. Det är inte lätt eftersom projektering är en process med mycket variation där det inte går att se ett fysiskt flöde, så för oss gäller det att hitta en metod för att kunna förstå flödet direkt och samtidigt förstå hur du ska jobba med det. Spännande och onekligen en utmaning!