På väg ur en kollektiv påskäggskoma … Man blir lite smått förfärad över vilka mängder godis vi sätter i oss, även om jag ska erkänna att jag inte intagit några stora mängder. Däremot har det blivit en hel del god mat med släkt och familj, en helg som jag tillbringat i Sundsvall. Det är här jag är uppvuxen och som barn tar man sin omgivning för given, medan jag nu ser allt det vackra. ”Hemma” känns alltid hemma.

Att befinna sig mitt i Sverige vid denna årstid erbjuder också kontraster; i södra Sverige har våren kommit, i de nordligaste delarna ligger snön meterdjup. Här har jag fotograferat både skidspår och blåsippor.

Inom Lean Forum Bygg är vi i slutfasen av planeringen inför årsmötet i maj med ett styrelsemöte nu i veckan. Parallellt som vi talar oss samman kring årsmötet pågår planeringen för kommande år och tankarna kring nästa års styrelse, vilket också valberedningen arbetar med. Här gäller också kontraster, då vi kopplat till allt detta arbete vill rikta oss lite extra mot det som brukar kallas beställarsidan inom byggsektorn. Vi har traditionellt haft många ”byggare” engagerade i föreningen men nu vill vi engagera motparten, det vill säga våra kunder, byggherrarna.

Det kommer också att återspeglas vid årsmötet, där vi redan nu vet att Årets Lean-byggare, Värmdö kommun, kommer att berätta om sitt arbete. Vi hoppas också på en stor beställarorganisation inom svensk infrastruktur … Förhoppningsvis är detta starten på en givande dialog inom Lean Forum Bygg!