Åter från gårdagens kurs där jag lärt mig mer om och ökat förståelsen för ISO9001 och ISO 14001 som uppdaterats från 2015. Det är gladjande att se hur de alltmer vrider om regelverket för att se till helheten och lyfta fram att detta är styrelsens system för att säkra kvalitet och leverans till kund. Hörnstenarna utgörs av ständiga förbättringar med fokus på processer och flöden samt ledningens ansvar. Det jag kan efterlysa är en harmonisering mot och starkare koppling till det vi kallar Lean … Tyvärr lyser emellanåt kunskapen med sin frånvaro och i samband med Lean ramlar de snabbt ner i metoder och verktyg. Här finns det att göra!

Imorse hade jag förmånen att få agera referensperson åt en mycket klok och duktig kvinna som arbetar med kommunikativt ledarskap, där hon utvecklat visuella kommunikationsmedel för att utveckla ledarskapet. Hon har bland annat tagit fram en generisk ”dialogduk” för ledningsgrupper som känner att de behöver arbeta med sin kommunikation – och vem behöver inte det? Det är ett riktigt starkt koncept med arbetsmaterial för ledningen, framförallt med fokus på intern kommunikation. Det adresserar mycket av det vi till stor del jobbar med; hur kommunicerar vi ut våra tankar kring Lean?

Jag avslutar med en reflektion beträffande en kommentar från konsulten som höll i gårdagens ISO-utbildning, som avslutade kursen med följande: ”Hur säljer vi in detta till ledningsgrupperna?” Men hallå?! Är det verkligen vår/min sak att sälja in något som är förankrat i forskning och länge varit best practice hos de företag som tjänat mest pengar? Ligger inte detta i ledningens eget (kunskaps-) intresse, borde de inte ha den ”bird’s eye view” som krävs för att själva ta beslut? Detta är ingenting som kan lejas ut till någon stab, systemet är ju till för ledningen …