Mer behövs och kan göras för att ytterligare korta ledtiden, öka produktiviteten och sänka priset för nya bostäder. Jag är helt övertygad om att Sveriges byggindustri kan göra skäl för sitt namn och bli mer industrialiserad. Därför måste regelverk och arbetssätt genomlysas för att se vad som hindrar och vad som skulle kunna underlätta för och uppmana till ett ökat industriellt bostadsbyggande.

I januari presenterade regeringen idén med typgodkända hustyper, en mycket bra idé och något jag tror på. Ett typgodkännande skulle förenkla plan- och byggprocessen och leda till en fortsatt industriell utveckling i byggbranschen. Konkret skulle kommunens tjänstemän, vars uppgifter är att granska så att bostäder följer regler för tillgänglighet och brandskydd, bara behöva granska det som är unikt. Det som är likadant och redan godkänt ska rimligtvis inte behöva gå igenom den processen igen, vilket är fallet idag. Allmännyttan bygger prispressade, standardiserade flerfamiljshus. Med en modell med typgodkännande skulle vi kunna bygga mer men det skulle även underlätta för en ökad nyproduktion av småhus, så kallade ”kataloghus”.

Potentialen är mycket stor och tiden är helt rätt eftersom varje ny bostad är efterlängtad och vi redan idag har stora problem med nyckelresurser. Exempel på sådana är projekterings- och projektledare, för att inte tala om plan- och bygglovshandläggare. Detta är resurser som är kritiska för ett ökat bostadsbyggande och som skulle frigöras vid ett ökat nyttjande av redan färdigprojekterade bostäder och ett typgodkännande.