Igår kom jag ner till ett Göteborg med klarblå himmel och strålande sol, ett väder som håller i sig idag. Jag hade förmånen att vara inbjuden till ett Lean rundabordssamtal, där den gemensamma nämnaren var att deltagarna till någon grad arbetar med tjänsteproduktion.

Samtalet var initierat av Dag Lotsander, Lean-expert med ett förflutet hos Toyota i Sverige, och Anders Wide, konsult inom ledning, styrning och utveckling. De hade handplockat personer bland sådana de jobbat med, både nuvarande och tidigare kunder – allt för att skapa en stöttning i det fortsatta Lean-arbetet. Som någon sa under samtalet: ”Idag är det svårt att ta till sig mer via böcker, det är viktigare med benchmarking.”

Deltagande branscher och företag var bland annat Länsförsäkringar (som också stod som värd), Försäkringskassan, banker, byggsektor, bilbranschen – en härlig bredd. Utifrån ett antal av Dag och Anders förvalda ämnesområden utvecklades det till ett samtal under både öppna och förtroliga former. Oavsett typ av tjänst som vi levererar – det jag gör och det Försäkringskassan gör är förvisso mycket olika – så har vi liknande problemställningar och mycket att prata om.

Detta var ett första mötestest och det gav mersmak. Det är intressant att konstatera att vi inte talade någonting om metoder och verktyg, utan huvudsakligen om värderingar, ledarskap och hur vi får igång ständiga förbättringar. Det var oerhört inspirerande, vi är alla mer lika än olika och jag ser verkligen fram emot att fördjupa dessa samtal!