En sak som slagit mig under de senaste veckorna, bland annat från rundabordssamtalet jag nämnt tidigare, är alla människor som gör att jag känner mig rik. Igår kväll hade jag ett möte med en person som jag ursprungligen träffat genom mitt jobb och som i sig är en fantastisk resurs och nätverkare – otroligt berikande.

Liksom alla människor jag har förmånen att arbeta med och som inspirerar dagligen. Förra veckan satt jag med Johan och Tina i Lean Forum Byggs styrelse och detaljplanerade inför årsmötet och de ingår i samma grupp av ”rikedom”, en kreativ bas för de dagliga aktiviteterna. Det är ett sant privilegium att få ha kontakt med så många kompetenta människor!

Årsmötet håller således på att ta sin slutgiltiga form, där vi kommer att ha en tydlig koppling mellan forskning och tillämpning. Det är inte två spår som löper parallellt utan det är i interaktionen som det blir verkligt intressant. Ett tydligt exempel som jag ser det är när Trafikverket tar hjälp av forskare för att utveckla sitt sätt att agera vid strategiska inköp, vilket stämmer väligt väl överens med vad vi vill åstadkomma.

Inom Smart Built Environmet, på högskolor och universitet; alla söker vi industrialiserade processer för att ständigt förbättra oss – hur kan vi bygga en effektivare bas på digitaliserad teknik? Både tilläpning och forskning har höga ambitioner att verka för en ökad konkurrenskraft, drivet av behovet av byggnation i landet. Lyckas vi med det så är det den berikande omgivningen vi har att tacka!