Arbetet pågår för fullt med att sammanställa årets aktiviteter, granska räkenskaperna och förbereda för ett intressant möte – Lean Forum Byggs årsmöte den 17 maj på Dome of Visions i Stockholm! Det intressantaste är dock inte det formella med redovisningar och sammanställningar, även om det inledningsvis naturligtvis måste vara tongivande. Vi kommer också att erbjuda inspirerande föreläsningar och interaktion mellan alla delatagre.

Själv ser jag verkligen fram emot att få träffa våra partner och medlemmar och ta till mig er input till det kommande årets aktiviteter – och den energi som förmedlas till den nya styrelsen som väljs på årsmötet! Förutom formalia, som vi inleder med, så fokuserar vi på de spännande talarna. Årets Lean-byggare kommer att vara på plats – med Värmdö kommuns Carina Molin – så att alla får lyssna till vad deras framgångsfaktorer varit med massor av tips till oss alla. Tro mig, jag har lyssnat till henne tidigare!

Vi får höra vad NCC gjort för att som leverantör möta de högt ställda kraven vid upphandlingen av västlänken genom anbudsledare Greta Jodal. Vi kommer även att få en presentation av arbetet bakom Trafikverkets inköpsstrategier. Det kommer att vara ett fullmatat möte där jag hoppas att också få träffa dig!