Vem ska bygga åt allmännyttan? Har vi kapacitetsbrist eller är det en fråga om byggbranschens produktivitetsutveckling i alla led? Att det finns vilja att bygga nya bostäder bland de kommunala bostadsföretagen råder det inget tvivel om, men hur säkerställer vi att det finns entreprenörer som kan lämna konkurrenskraftiga anbud?

I takt med ett generellt ökat bostadsbyggande får vi signaler om fortsatta prisökningar och även signaler om få eller i några fall inga anbud i allmännyttans upphandlingar av nyproduktion av hyresrätter. I rapporten ”Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande” framgår det att i 60 procent av allmännyttans upphandlingar har antalet anbud varit fyra eller färre, och i nästan 20 procent har endast en eller två anbudsgivare anmält sig.

Det är fler än bolagen i allmännyttan som vill öka byggandet i Sverige och alla slåss om samma resurser. Detta kan vara det som stjälper de högt ställda ambitioner som finns för att möta den akuta bostadsbristen. Enligt SABO finns det i dagsläget endast två genvägar för att förbättra situationen: En större andel av det som byggs behöver byggas inom resurseffektiva typhuskoncept, alternativt att vi förbättrar både kapacitet och konkurrensläge genom att få hit fler utländska entreprenörer som kan ta ett totalentreprenöransvar.