En förmån vi inte alltid förstår att uppskatta är förmånen att få ha medarbetare, människor vi kan utvecklas tillsammans med. Jag ser det som en gemensam utveckling, även om vi inom Lean – när vi talar om chef- och ledarskap – ofta syftar på att utveckla medarbetare.

Att alla utvecklas i ett givande och tagande, det är den dimensionen som jag tycker är det riktigt häftiga. Det är en förmån att få sitta ner och verkligen tala med en person som man gör vid medarbetarsamtal, som chef gäller det att ta tillvara och lära sig uppskatta dessa tillfällen. Själv känner jag en stor ödmjukhet inför dessa samtal och möjligheten att utvecklas tillsammans samtidigt som det väcker många andra tankar. Chefskap, ledarskap, föräldrarskap … Ju mer jag tänker i dessa banor ser jag hur de går hand-i-hand och de leder återigen tillbaka till grundtankarna bakom Lean: Det handlar om att utveckla människor och att utvecklas tillsammans med människor, det handlar om tydlighet och konsekvens. Det handlar också om att själv våga lyssna och ta till sig, att tacksamt ta emot både tydlighet och potential för egen utveckling.

De medarbetare som är rakast och ärligast är också dem du ska vara räddast om – det är de som utvecklar dig mest!